Национален ученически конкурс за рисунка и приложно изкуство „Водата – извор на живот“

Изх. №РУО1-5456/27.01.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-3882/20.01.2022 г. от РУО – Бургас Ви уведомявам, че ЦПЛР, гр. Бургас обявява Национален ученически конкурс за рисунка и приложно изкуство „Водата – извор на живот“. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 г. и се организира с подкрепата на РУО – Бургас, Община Бургас и РИОСВ, гр. Бургас. Крайният срок за изпращане на творбите е 7 март 2022 г.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище със статута на конкурса.

 

Приложение:

  1. Статут на Национален ученически конкурс за рисунка и приложно изкуство „Водата – извор на живот“.
  2. Образец на заявление за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД