Национален ученически конкурс за рисунка „Космосът и ние“

Изх. № РУО 1-29152/ 20.10.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Фондация „Устойчиво развитие за България“ с изх. № 161/16.10.2020 г.,  вх. № РУО 1-29028/19.10.2020 г., Ви уведомявам за провеждането на Национален ученически конкурс за рисунка „Космосът и ние“, организиран съвместно със Синдиката на българските учители и Руския културно-информационен център.

Конкурсът е част от Втория международен фестивал за детско и младежко научно-техническо творчество „От винта!“ – 20-24 октомври 2020 г.,гр. София, България и ще бъде проведен в онлайн формат. Всеки участник ще се включва чрез QR код, с който да влиза на платформата с представените рисунки. След сканирането на този код се формира линк за достъп до Google диск „Космос и мы“, на който всеки участник може да добавя рисунки. До началото на фестивала дискът ще има общ достъп. На 21 октомври достъпът за качване и редактиране на всички влизащи на диска по QR кода ще бъде затворен. След тази дата ще може само да се разглеждат качените преди това рисунки.

За директен достъп към Google диска „Космос и мы“ можете да използвате и следния линк:

https://drive.google.com/drive/folders/1ghqqu01MK9ikixQ5-ZE9x7y6_RwLKFkz

В конкурса могат да участват ученици на възраст до 18 години, разделени в следните възрастови групи:

  • І – ІV клас;
  • V – VІІІ клас;
  • ІХ – ХІІ клас.

Срок за изпращане на творбите:

За първи етап – до 22 октомври 2020 г. – за Втория международен фестивал за детско и младежко научно-техническо творчество „От винта!“ – България.

За втори етап – до 20 март 2021 г. Резултатите за творбите, изпратени след 22 октомври до тази дата, ще бъдат отчетени на 12 април 2021 г. – Международния ден на авиацията и космонавтиката.

Творбите трябва да бъдат изпращани според регламента на конкурса на адрес:

[email protected] – във Фондация „Устойчиво развитие за България“ или

[email protected] – в Синдиката на българските учители.

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. QR код

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД