Национален ученически конкурс за художествена фотография „Моята България“, Варна 2023

Изх. № РУО1-7602/21.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-7255/17.03.2023 г. приложено Ви изпращам статут на национален ученически конкурс за художествена фотография „Моята България“, организиран от ЦПЛР – OДК, гр. Варна.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Статут.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД