Национален ученически конкурс „Зелена планета 2021“

Изх. № РУО1-6065/19.02.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5812/18.02.2021 г., Ви уведомявам, че по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета“, в рамките на международната му програма „Диалог на културите: от запознанството до уважението“, ще се проведе Национален ученически конкурс „Зелена планета 2021“ като част от Международния детски екологичен форум „Зелена планета 2021“.

Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България“, Национален дворец на децата и Представителството на Россътрудничество в България (Руски културно-информационен център).

В конкурса могат да участват с творческите си работи ученици от различни възрастови групи в седем номинации.

 

Приложение:

  1. Регламент на Национален ученически конкурс „Зелена планета 2021“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД