Национален ученически конкурс „Имам самочувствие – пиша на български“

Изх. №РУО1-12543/03.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-12376/02.05.2023 г. моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в националния ученически конкурс „Имам самочувствие – пиша на български“, организиран от 107. ОУ „Хан Крум“, София, с медийната подкрепа на Списание 8. Предложенията се приемат до 24 май 2023 г.

Приложение: обява.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД