Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“

Изх. № РУО1 – 14234/07.05.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-13978/05.05.2021 г. Ви уведомявам, че Асоциацията за приятелство „България – Куба“, съвместно със Синдиката на българските учители, Националния дворец на децата, Българския антифашистки съюз, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, със съдействието на Министерство на образованието и науката и Посолството на Република Куба организира през учебната 2020/2021 година Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“.

Крайният срок за изпращане на творбите за участие в конкурса е удължен до 31 май 2021 г.

Приложение:

  1. Условия за участие в конкурса и настъпилите промени относно крайната дата за изпращане на творбите.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

инж. Златка Иванова

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД02-826/19.04.2021 г. на

началника на РУО – София-град/