Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“

Изх. № РУО1-21583/09.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-21170/06.06.2022 г. Ви уведомявам, че Асоциацията за приятелство „България – Куба“ съвместно със Синдиката на българските учители, Националния дворец на децата, Българския антифашистки съюз, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, със съдействието на Министерство на образованието и науката и Посолството на Република Куба организира през учебната 2021/2022 година Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Статут и заявка за участие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1603/07.06.2022г.

на началника на РУО – София-град)