Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“

Изх. № РУО1-8564/21.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8430/ 16.04.2020 г. приложено Ви изпращам статут на Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка“. Той се провежда под патронажа на Посолството на Република Куба в България и е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година. Организатори на конкурса са Асоциацията за приятелство „България – Куба“, Синдикатът на българските учители, Националният дворец на децата, Съюзът на българските писатели, Съюзът на българските журналисти.

Крайният срок за изпращане на творби се удължава до 22.05.2020 г., като учениците могат да участват с творби и презентации на български или испански език.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: статут на конкурса с промените.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД