Национален ученически конкурс „Малкият принц“

Изх. № РУО1-37771/17.11.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО 1-37569/16.11.2021 г. моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в Деветия национален конкурс на малките философи „Малкият принц“, Селановци 2022. В конкурса могат да участват всички ученици от II до VII клас, като крайният срок за изпращане на съчиненията е 31.01.2022 г.

 

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД