Национален ученически конкурс „Места и памет – икономическият живот на евреите в България преди и след Закона за защита на нацията, 1941 г.”

Изх. № РУО1-10758/14.03.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-10523/11.03.2022 г. Ви уведомявам, че крайният срок за подаване на ученическите изследователски проекти за конкурса „Места и памет – икономическият живот на евреите в България преди и след Закона за защита на нацията, 1941 г.“ се удължава до 25 март 2022 година.

Учителите и учениците, които проявяват интерес, могат да се включат в публичната лекция по темата „Места и памет – евреите в България преди и след Закона за защита на нацията, 1941 г.“ на доц. д-р Албена Танева от СУ „Св. Климент Охридски“, на 15.03.2022 г. от 16:00 до 16:45 часа.

Връзка към онлайн срещата.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД