Национален ученически конкурс „Моите родови корени от Македония и Одринска Тракия”

Изх. № РУО1-38374/22.11.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-38316/22.11.2021 г., Ви изпращам регламента на Националния ученически конкурс „Моите родови корени от Македония и Одринска Тракия”, организиран от Българското сдружение на родовете от Македония в партньорство с Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД