Национален ученически конкурс „Наследник съм на…“

Изх. № РУО1-28723/12.09.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-28249/11.09.2023 г. Ви уведомявам, че в Плана за националните чествания на 110 години от Балканските войни, приет с Решение на Министерския съвет №477/14.07.2023 г, е включен Национален ученически конкурс под надслов „Наследник съм на…“, организиран от Министерство на отбраната, Централното военно окръжие и Съюза на ветераните от войните на България.

В конкурса със свои разработени изследователски проекти под формата на историческо есе или разказ могат да участват ученици от V до XI клас, разделени в две възрастови групи: V – VII клас и VIII – XI клас.

Ученическите изследователски проекти се изпращат до Военно окръжие I степен – София в срок до 30 септември 2023 г., на електронна поща: [email protected]

Моля да сведете информацията за конкурса на вниманието на учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Обява от Национален инициативен комитет за честване на 110 години от Балканските войни (1912-1913 г.).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД