Национален ученически конкурс на тема „По стъпките на четата на Таньо войвода”

Изх. № РУО1-10068/08.05.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-177/07.05.2020 г., вх. № РУО 1-9944/07.05.2020 г., Ви уведомявам, че КПД „Родно Лудогорие“ – гр. София и клуб „Родолюбие“ при ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Попово, с подкрепата на Министерство на образованието и науката организират Национален  ученически  конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка на  тема „По стъпките на четата на Таньо войвода”.

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД