Национален ученически конкурс на тема „Моя страна – Моя България”

Изх. № РУО1-1638/11.01.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1554/11.01.2021 г., Ви изпращам Регламента за участие във второто издание на Националния  ученически  конкурс на тема „Моя страна – Моя България”.

 

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на конкурса

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД