Национален ученически конкурс на тема „По стъпките на четата на Таньо войвода”

Изх. № РУО1-11403/13.04.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-11017/12.04.2021 г., Ви уведомявам, че КПД „Родно Лудогорие“ – гр. София и клуб „Родолюбие“ при ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Попово, с подкрепата на Министерство на образованието и науката организират Национален  ученически  конкурс-викторина за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка в чест на традиционния 36 поход на тема „По стъпките на четата на Таньо войвода”.

За повече подробности и материали за подготовката – сайта на КПД „Родно Лудогорие“: www.ludogorie.org

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД