Национален ученически конкурс на тема „По стъпките на четата на Таньо войвода”

Изх. № РУО1-12923/31.03.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-12720/30.03.2022 г., Ви уведомявам, че КПД „Родно Лудогорие“ – гр. София и клуб „Родолюбие“ при ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Попово, организират Национален  ученически  конкурс-викторина за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка в чест на традиционния 37-и поход на тема „По стъпките на четата на Таньо войвода”.

Повече подробности и материали за подготовката ще бъдат публикувани на сайта на КПД „Родно Лудогорие“: www.ludogorie.org

 

Приложение:

  1. Статут за организиране и провеждане на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-373/17.03.2022г.

на министъра на образованието и науката)