Национален ученически конкурс на тема: „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“

Изх. № РУО1-34020/06.12.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-33622/04.12.2019 г., Ви уведомявам, че Регионално управление на образованието – Стара Загора, организира Национален ученически конкурс на тема: „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и уче­ниците за учебната 2019/2020 година.

Поради кратките първоначални срокове и засиления интерес на ученици, жела­ещи да участват в него, сро­кът за приемане и регистриране на конкурсните творби е удължен до 06.01.2020 година.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД