Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” – 2021 г.

Изх. № РУО1-6054/19.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-54/18.02.2021 г., вх.№ РУО 1-5929/18.02.2021 г., Ви уведомявам, че Министерство на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите, Регионален офис на СЗО в България и Български младежки червен кръст, организира Национален ученически конкурс „Посланици на здравето”-2021 г. Конкурсът е в подкрепа на здравословния начин на живот, превенция на поведенческите рискови фактори за здравето, свързани със здравословното хранене, физическата активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушене.

Всички материали за конкурса са публикувани на електронната страница на Министерство на образованието и науката в секция „Конкурси“.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с информацията за конкурса.

 

Приложения:

  1. Правила на конкурса.
  2. Регламент на конкурса.
  3. Формуляр за I фаза.
  4. Формуляр за II фаза.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД