Национален ученически конкурс-рецитал „Левски – 150 години в сърцето на България“

Изх. №РУО1-44727/23.12.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Ловеч с вх. №РУО1-44644/22.12.2022 г. приложено Ви изпращам регламента на Национален ученически конкурс-рецитал „Левски – 150 години в сърцето на България“, организиран от Община Ловеч, Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“, гр. Ловеч и Основно училище „Васил Левски“, гр. Ловеч. Конкурсът е посветен на 150 години от гибелта на Васил Левски и е насочен към учениците от I до XII клас.

Моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище относно възможността за участие в конкурса.

Приложение:

  1. Регламент на Национален ученически конкурс-рецитал „Левски – 150 години в сърцето на България“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД