Национален ученически празник „За хляба наш…“ – 22 април, 28 и 29 април 2023 г., гр. Благоевград

Изх. № РУО1-5451/28.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5078/24.02.2023 г. Ви уведомявам, че РУО – Благоевград, община Благоевград и Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград организират на 28 и 29 април 2023 г. в гр. Благоевград ХХIV национален ученически празник „За хляба наш…“, посветен на деня на земята – 22 април,. Заявки за участие се приемат на електронен адрес: cltr_­[email protected], съгласно обявените срокове на различните конкурси. Творбите за участие се изпращат до 12 април 2023 г. на адрес: гр. Благоевград  2700, ул „Бистрица“ №1 (Младежки дом), пощенска кутия 152.

За контакти: организатори – 0878418280, от 08.30 до 17.30 ч. всеки работен ден.

Моля да сведете информацията за празника до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

                               Приложения:

  1. Регламент за провеждане на XXIV НУП „За хляба наш…“.
  2. Заявка за групово участие – Приложение 1.
  3. Заявка за индивидуално участие – Приложение 2.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД