Национален ученически шампионат по тенис на корт „Зона Смолян“

Изх. № РУО 1-28775/15.10.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-28534/14.10.2020 г., Ви уведомявам, че Българска асоциация спорт за учащи, община Смолян, Регионално управление на образованието – Смолян, Министерство на младежта и спорта организират Национален ученически шампионат по тенис на корт „Зона Смолян“, който ще се проведе на 24 и 25 октомври 2020 г. на тенис кортовете на стадион „Септември“, гр. Смолян.

Участниците в шампионата ще бъдат разделени в следните възрастови групи:

 1. до 10 години ;
 2. 10 – 12 години;
 3. 12 – 14 години;
 4. 14 – 16 години;
 5. 16 – 18 години.

Необходими документи за участие:

 1. Оригинал на ученическа карта или бележник.
 2. Декларация за участие в турнира, подписана от родителите – съгласно приложението.
 3. Удостоверение за предсъстезателен физикален медицински преглед, извършен не по-рано от 72 часа преди състезанието, издадено от личния лекар – съгласно Приложение № 6.

Заявки за участие се подават на e-mail: [email protected] до 16.00 часа на 21.10.2020 г.

Телефони за контакт: 0878298838 и 0888298877 – Хр. Богомилов.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Наредба за провеждане на Национален ученически шампионат по тенис на корт „Зона Смолян“.
 3. Заявка за участие.
 4. Декларация за участие.
 5. Удостоверение за предсъстезателен физикален медицински преглед – Приложение № 6.
 6. Списък на състезателите, преминали предсъстезателен физикален медицински преглед – Приложение № 6а.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД02-2316/12.10.2020 г. на началника на РУО – София-град/