Национален фестивал за открития, изобретяване и проектиране „Идеите, които променят света“ на Национален университетски център за творчество и иновации към СУ „Св. Кл. Охридски“

Рег. № РУО1-10736/01.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо  на Национален университетски център за творчество и иновации /НУЦТИ/ към СУ „Св. Кл. Охридски“, постъпило с вх. № РУО1-10662/01.04.2024 г., приложено Ви изпращам обява и покана за участие на Вашите деца и ученици в Национален фестивал за открития, изобретяване и проектиране „Идеите, които променят света“. Допускат се индивидуални или екипни проекти на участници от предучилищен етап до XII клас. Начинът на представяне на идеите е: есе или друг словесен начин, презентация, демонстрация или драматизация. Фестивалът ще се проведе на 2.06.2024 г. от 10.00 до 16.00 ч. в СУ „Св. Кл. Охридски“, кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“ № 125.  Срокът за подаване на заявки за участие е 10.05.2024 г. на онлайн адрес:

https://lablap.typeform.com/festival

Организаторите ще уведомят авторите за допускане до участие във фестивала по електронен път, в срок до 15.05.2024 г.

 

Приложения:

  1. Обява
  2. Покана за участие

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД