Национален фестивал за ученически рок-групи

Изх. № РУО1-4647/20.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-57/14.02.2020 г., вх. № РУО1-4021/14.02.2020г., Ви уведомявам, че в гр. Добрич ще се проведе второто издание на Националния фестивал за ученически рок-групи в периода от 23 до 25 юни. Участието на учениците е безплатно и е съобразено с изискванията за публични изяви, в които се включват деца.

Координати за връзка с организаторите: Николай Нейчев, председател на Народното читалище „Добрич-2017“, гр. Добрич, телефон: 0898 58 34 75,

Email: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД