Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност на талантите на България“

Изх. №РУО1-10407/10.03.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-10058/08.03.2022 г., приложено Ви изпращам информация за Национална кампания „Да запалим и съхраним огъня български …!“ и Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност на талантите на България“ – югозападен квалификационен етап, които се организират от Фондация „Бъдност на талантите на България“ и от Български арт и фолклорен център „Нестия“. За област София-град конкурсната сесия на фестивала ще се проведе на 29 и 31 март (вторник и четвъртък) 2022 г. от 16.00 часа в Дом на културата „Средец“. Срокът за подаване на заявките е 28 март 2022 г.

Моля да запознаете с горепосочената информация учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Национална кампания „Да запалим и съхраним огъня български …!“.
  2. Статут на Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност на талантите на България“.
  3. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД