Национален форум EduBurgas „Вдъхновители на образователни трансформации“

Изх. № РУО1-7469/20.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7395/20.03.2023 г., на РУО – Бургас, Ви уведомявам, че на 07-08.04.2023 г. в Конгресен център ще се проведе Национален форум EduBurgas „Вдъхновители на образователни трансформации“, организиран от РУО – Бургас и Община Бургас.

Основната цел на форума е да създаде пространство за диалог между образователните експерти и заинтересованите страни  за представяне на иновации в българското училище и повишаване на качеството на образованието

 

Цялата информация за събитието можете да намерите на следния интернет адрес: http://eduburgas.eu/

При желание на директори и учители да се присъединят в събитието, е необходимо да се регистрират  в публикуваната в http://eduburgas.eu/ регистрационна форма.

Моля да сведете информацията за събитието до учениците в повереното Ви училище.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. ПРОГРАМА НА ФОРУМА

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД