Национален хакатон „Конференция за бъдещето на Европа“

Изх. № РУО1-13504/06.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-12716/30.03.2022 г. на Национален младежки форум, приложено Ви изпращам покана за участие на ученици от 15 до 19 години в Национален хакатон „Конференция за бъдещето на Европа“, който ще се проведе от 14 до 16.04.2022 г. в зала „Света София“ на хотел „Света София“, гр. София. Повече информация можете да получите от формата за регистрация:

https://forms.gle/r8L9jPqgeghZsPfx8

 

Приложение:

  1. Покана за участие в Национален хакатон „Конференция за бъдещето на Европа“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО 

софия-град

/съгласно заповед № РД10-373/17.03.2022 г.

на министъра на образованието и науката/