Националната информационна кампания „Знаеш ли какво дишаш?“

Изх. № РУО1-3195/07.02.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3108/07.02.2023 г. Ви уведомявам, че „Social Innovators – България“ организира среща, на която ще се проведе дискусия за качеството на въздуха в класните стаи. Националната информационна кампания „Знаеш ли какво дишаш?“ има за цел да повиши информираността за рисковете за здравето, които крие лошото качество на въздуха.

Срещата ще се проведе на 14.02.2023 г. от 11:00 ч. в гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ №19, ет. 2.

Повече информация можете да откриете на: Знаеш ли какво дишаш? (kakvodishash.org)

За участие в дискусията е необходимо потвърждаване на email: [email protected]

За повече информация: Надежда Ванева, тел: +359885373914.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА  РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10-45/24.01.2023 г.

на министъра на образованието и науката/