Националната програма „Заедно в грижата за ученика“ за 2021 г. Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап“

Изх. № РУО1-17324/02.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на дейностите по Националната програма „Заедно в грижата за ученика“ за 2021 г. , Ви уведомявам, че в срок до 30 юни имате възможност да кандидатствате за бенефициент по Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап“.

Необходими документи за кандидатстване

– попълнен формуляр за кандидатстване;

– мотивационни писма на всички участници в екипите по проекта;

– декларации на всеки участващ учител, с която декларира, че дейностите се извършват извън часовете от учебния план;

– съгласие на съответния директор/директори за осъществяване на проекта.

Документите е необходимо да представите на хартиен носител и в електронен вид.

 

Описание на програмата както и необходимия формуляр за кандидатстване можете да намерите е страницата на МОН на приложения линк.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД