Националната програма „Отново заедно”

Рег. № РУО1-22766/07.07.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ, КОИТО СА КАНДИДАТСТВАЛИ

ИЛИ ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ОТНОВО ЗАЕДНО“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД      

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

В изпълнение на писмо № 9105-232/06.07.2021 г., с вх. № РУО1-22633/06.07.2021 г. Ви напомням, че учениците, които са включени в шестдневните безплатни пътувания, се избират по критерии, утвърдени от педагогическия съвет на съответното училище. Педагогическият съвет има отговорността да прецени за кои ученици е най-подходяща програмата и кои от тях имат най-голяма необходимост от подкрепа. В различните случаи това може да са ученици с високи образователни резултати или с необходимост от допълнителна подкрепа за личностно развитие. Други може да са от семейства с нисък социален статус, преболедували COVlD-19 или загубили близък вследствие на пандемията.

Уведомявам Ви, че е препоръчително в процеса на избора на учениците за участие в Националната програма „Отново заедно”, както и в избора на оферта от туроператор, да бъдат включени активно и родителите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД