Националната програма „Отново заедно“

Рег. № РУО1-22365/05.07.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА, КОИТО СА

КАНДИДАТСТВАЛИ ИЛИ ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ

ПО НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД       

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с кандидатстването по Национална програма „Отново заедно“ Ви уведомявам, че в Националната програма „Отново заедно“ няма изрично изискване пътуванията на учениците да се организират от понеделник до събота. Във формуляра, в частта за седмичната програма са назовани дните от седмицата, но по-скоро информативно. В действителност точните дни, в които ще пътуват учениците, не следва да се съобразяват с график от понеделник до събота, а да се договорят свободно между директорите на училищата и туроператорските фирми, съобразно възможностите на хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-1418/25.06.2021 г.

на началника на РУО-София-град/