Националната училищна конференция ,,Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“

Изх. РУО1 – 4083/16.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 3736/13.02.2023 г. от директора на 51 СУ „Елисавета Багряна“ – гр. София, Ви уведомявам, че отчитайки през последните години повишаване на интереса към природните науки, през 2019 г. училището проведе Първата национална конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“. Този форум събра 128 участници от различни места в България. Даде възможност да бъдат споделени добри практики, обсъдени са алтернативни канали на комуникация, нови техники за стимулиране на интереса и креативността на учениците. Участниците във форума получиха хартиен сборник с материалите и разработките на лекторите, а платформата на конференцията даде възможност да се използват електронни материали – презентации и примери за разработки на представените добри практики.

51 Средно училище „Елисавета Багряна“ отправя покана да вземете участие във Втората национална училищна конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“, която ще се проведе на 24 и 25 март 2023 година.

За своя мисия екипът на 51 СУ„Елисавета Багряна“ приема непрекъснатото развитие и поставянето на нови, по-високи цели, които да подобрят качеството на образованието Споделяйки своя опит и давайки за пример работещи механизми, добри практики и методики в обучението на ученици по природните науки, организаторите придобиват увереността, че учениците ще получат възможно най-качествена подготовка.

Повече подробности относно регистрация, настаняване, срокове, свързани с конференцията, на следния линк: https://conference.51school.bg/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД