Национална заключителна конференция по проект „Променяме се с климата”

Изх. № РУО1-8421/12.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8274/11.03.2024 г. Ви уведомявам, че на 25 март 2024 г. от 10.30 ч. до 15.00 ч. в залата на II АЕГ „Томас Джеферсън“ ще се проведе Национална заключителна конференция по проект „Променяме се с климата”.

Проектът е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство по програма “Опазване на околната среда и климатичните промени”, която се управлява от Министерството на околната среда и водите.

В рамките на проекта е създаден информационно-образователен портал КЛИМАДАПТ, който предоставя възможност за осъществяване на проектнобазирано и интердисциплинарно обучение, което стъпва на основна информация, свързана с климатичните промени.

Участието в конференцията ще се счита и като половината от времето на присъствената част на обучение „Екологичното образование в училище – климатичните промени, природните бедствия и здравето на хората“ – 1 кредит. Обучението е вписано в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на МОН. Втората част ще се проведе като синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

За допълнителна информация с организаторите: тел.: 0879533367, имейл: [email protected]

Моля да сведете информацията до знанието на учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Програма на НЗК и програма на обучението.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД