Национална кампанията „Моето първо работно място“ за учебната 2023/2024 година

Изх. № РУО1-34309/20.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-266/18.02.2023 г., вх. № РУО 1-34032/18.10.2023 г., Ви уведомявам, че и през учебната 2023/2024 г. Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ) в партньорство с Министерство на образованието и науката и Синдиката на българските учители (СБУ) към КНСБ ще продължи да реализира Националната образователна компания за ученици „Моето първо работно място“. Целта на кампанията е де се подпомогне развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училище в България, да се улесни техния преход от училище към пазара на труда, да се подпомогне кариерното им развитие, както и да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното място. Кампанията ще се проведе от месец октомври 2023 г. до месец април 2024 г.

В периода ноември 2023 г. – януари 2024 г.  ще се проведе обучение от 16 учебни часа на 2 000 учители – класни ръководители, които ще получат удостоверение по ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“.

В периода ноември 2023 г. – март 2024 г. ще се проведат обучения на ученици от XII клас в час на класа по девет теми: „Искам да постъпя на работа“, „Започвам работа“, „Възнаграждението за моя труд“, „Защита от рискове на работното място и в живота – задължително осигуряване“, „Работно време, почивки и отпуски – мога ли да го управлявам сам(а) и как?“, „Безопасен и квалифициран труд – от кого зависи?“, „Веднъж постъпил(а) на работа, мога ли нещо да променя, ако не ми харесва, как да напусна?“, „Кой следи за правата на работещите? Къде и как да ги намеря?“, „Работа в чужбина – интересно е, има ли правила?“, които следва да се включат в час на класа в XII клас за учебната 2023/2024 г. Препоръчително е обученията да приключат до края на месец март 2024 г.

В рамките на кампанията ще се осъществят серия от публикации в печатни и онлайн медии, ще се излъчат разработени клипове и филми и ще се предоставят учебни материали в училищата.

Материалите са публикувани на електронната страница на КНСБ – https://www.knsbbg.org/ и СБУ – http://www.sbubg.info . Същите ще бъдат осигурени от представители на КНСБ и от областните координатори на СБУ.

Във връзка с отчитане на дейностите по Националната образователна кампания „Моето първо работно място” за учебната 2022/2023 г. моля в срок до 24.10.2023 г. да попълните информацията в следния линк: https://forms.gle/LTkhw3URL52xJD7j9

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД