Национална кампания “Революция в храненето”

Изх. № РУО1-12596/03.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-11014/20.04.2023 г. Ви уведомявам,  че Фондация “За храната” е организатор на национална кампания “Революция в храненето”. В рамките на кампанията доброволци – родители, учители, собственици на ресторанти, фермери и др. организират детски кулинарни работилнички, а фондацията предоставя материали – рецепти, презентации.

През 2023 г. кампанията ще се проведе на 12 и 13 май, а темата е “Хранене на деца с хранителни алергии и непоносимости”. Целта на кампанията е децата да се запознаят с балансираното хранене и да се научат да бъдат толерантни към свои приятелчета, които страдат от хранителна алергия или непоносимост.

Кампанията се подкрепя от Омбудсмана на Република България.

Повече информация за кампанията и регистрационна форма (срокът е 4.05.2023):

Революция в храненето 2023

Повече информация за фондацията може да откриете на сайта: www.zahranata.org.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД