Национална конференция за глобално образование „Глобални компетентности за устойчив свят“

Изх. № РУО1-22978/04.09.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-22838/03.09.2020 г. Ви уведомявам, че на 12 и 13 септември 2020 г.  в гр. София, Център за подготовка на ученици за олимпиади на МОН (бул. Драган Цанков“ 21А) ще се проведе VIII Национална конференция за глобално образование „Глобални компетентности за устойчив свят“.

 

Приложение:

  1. Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-1347/20.08.2020 г.  на министъра на образованието и науката/