Национална конференция по химия

Изх. № РУО1 – 12135/24.03.22г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено изпращам Ви информация относно 11-та Национална конференция по химия и 49-та Национална конференция на учителите на тема „Образование по химия за обществено разбиране на науката“.

Събитието ще се проведе в периода 23-25 юни  2022 г. в Химикотехнологичен и металургичен университет град София.

 

Приложение:

  1. Информация за организиране и провеждане на конференцията.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД