Национална конференция „Хибридното училище на бъдещето“

Изх. № РУО1-13657/28.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Ръководството на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ кани Вас и педагогическите Ви специалисти да вземете участие в национална конференция „Хибридното училище на бъдещето“, която ще се проведе на 12.05.2021 г. в актовата зала на училището. Конференцията е част от юбилейните дейности във връзка с 30-годишнината на гимназията. Регистрация за участие можете да направите до 17:30 часа на 10.05.2021 г. чрез следния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeo8fOTW3TH56plKuc3_XTCSey_NsL3nRfr_Sc_5sfGn6p_A/viewform?usp=sf_link

 

Приложение:

  1. Програма на националната конференция „Хибридното училище на бъдещето“ – 12.05.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД