Национална научна конференция “Левски в съвременния дигитален свят”

Изх. № РУО1-3349/09.02.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3215/08.02.2023 г. Ви уведомявам, че Община „Родопи“, съвместно със Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, организира на 2 март 2023 г. Национална научна конференция “Левски в съвременния дигитален свят” – нов прочит на делото и личността на Левски в светлината на сигурността, образованието и културно-историческото наследство, с домакин Висшето училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив, бул. Кукленско щосе“ № 13.

Конференцията е насочена към ученици, студенти, докторанти и директори на учебни заведения, носещи името „Васил Левски“.

Организаторите предоставят свободно участие в научната конференция (без заплащане на такса участие), Сертрификат за участие и материали за участниците.

Заявка се изпраща до 17.02.2023 г. на: https://forms.gle/GQ7cv9ZsgWKZueou5

 

Приложение:

  1. Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД