Национална олимпиадата по орнитология 2024 г.

Изх. № РУО1-10232/27.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-9902/25.03.2024 г. от Българското дружество за защита на птиците / БДЗП/ Ви уведомявам, че на 13.04.2024 г. ще се проведе първият кръг на Националната олимпиада по орнитология 2024 г. Всички ученици между 5 и 8 клас могат да се регистрират за участие до 12.04.2024 г.  на платформата Kyoso: ЛИНК Инструкции за регистрация в платформата Kyoso HUB и записване за участие в олимпиадата по орнитология може да намерите тук. В платформата могат да се запишат и за подготвителен тест, на който всеки може да провери знанията си за птиците и да добие ясна представа какво ще представлява олимпиадата.

Целта на олимпиадата е да събуди у учениците интерес към света на птиците и отговорност към тяхното опазване. Олимпиадата се организира в два кръга, като участието е безплатно. Първият кръг ще се проведе онлайн на 13.04.2024 г. от 10:00 до 18:00 ч. в рамките на 60 минути, в удобно за участниците време. За участие във втория кръг, който ще се проведе на живо, ще бъдат поканени първите 20 ученици, показали най-добър резултат от първия. Те ще бъдат информирани лично от организаторите. За победителите от финалния кръг ще има специални награди, подкрепящи интереса към орнитологията.

Всички желаещи могат да се подготвят с помощта на следната препоръчана  литература:

  1. Актуален списък на птиците, установени в България и техните официални научни наименования.
  2. Определител на птиците от сайта на БДЗП.
  3. Литература от онлайн библиотеката на БДЗП: „На среща с птиците в България”; „Помагало за ловеца: Птици”; „Помагало за определяне и опазване на птиците в горите”; „Пътеводител на Бургаските влажни зони за любителите на птиците и езерата”; „Помощ на властелина на бурите”; „Животът на лешоядите”; „Сигурни зимовища за червеногушата гъска”.
  4. Онлайн издание на Червена книга на България.

Олимпиадата по орнитология е една от най-значимите образователни дейности на БДЗП и се организира в рамките на проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“, финансиран от Програмата за застрашени ландшафти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-437/15.03.2024 г. на министъра на образованието и науката)