Национална олимпиада по програмиране на Scratch и Roblox-Advance Web Cup за ученици от I до VII клас

Изх. № РУО1-11061/04.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ НАЧАЛНИ, ОСНОВНИ,

СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-10912/03.04.2024 г. Ви уведомявам, че през месец април 2024 г. стартира Национална олимпиада по програмиране на Scratch и Roblox-Advance Web Cup за ученици от I до VII клас. Организатор е фондация Advance Web Education, а крайният срок за участие с проект е 25.04.2024 г. Столична община е партньор на олимпиадата и ще осигури три специални награди за иновативни проекти, изготвени от ученици от град София, за съответните възрастови групи:

  • I и II клас в състезанието по Scratch на тема „Моят град“;
  • III и IV клас в състезанието по Scratch на тема „Моят град“;
  • IV-VII клас в състезанието по Roblox на тема „Моят мечтан град“.

Пълна информация за  Националната олимпиада по програмиране е достъпна на официалната електронна страница на организатора: www.advancewebcup

Моля да уведомите учителите по информационни технологии и учениците от повереното Ви училище за олимпиадата.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД