Национална програма „Заедно за всяко дете“

Изх. № РУО 1-11835/15.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИTE

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-11684/14.04.2021 г., Ви информирам, че се разработва онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието (Платформата). Държавните и общинските детски градини и училища ще могат да въвеждат необходимата информация за планираните средства по Национална програма „Заедно за всяко дете“, Дейност 1. „Подпомагане на екипите за обхват“ от Модул 1. „Екипи за обхват“ за 2021 година за членовете на екипите от съответната институция в Платформата в периода от 20.04.2021 г. до 26.04.2021 г. включително.

ПРИЛОЖЕНИЕ:  НП „Заедно за всяко дете“

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД