Национална програма „Квалификация“ 2020

Изх. № РУО1-14286/17.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстояща квалификационна дейност по Национална програма „Квалификация“ 2020 г., при която ще се проведат обучения на учителите, които ще преподават профилиращи предмети в XI клас през учебната 20202/2021 г. Ви уведомявам, че следва да предоставите информация относно избраните профилиращи предмети в средните училища и профилираните гимназии в срок до 19.06.2020 г. на следния адрес: https://forms.gle/JFNKZvqAVgpGKGY97

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД