Национална програма „Мотивирани учители“

Изх. № РУО1-16986/31.05.21 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-16582/28.05.2021 г. Ви уведомявам, че до 11 юни 2021 г. всички общински и държавни училища от област София-град,които желаят да станат партньори по програма “Нов път в преподаването”, чрез която „Заедно в час” си партнира с Министерство на образованието и науката и СБУ в изпълнение на Национална програма “Мотивирани учители” следва да подадат заявка чрез попълване на онлайн формуляра на сайта на “Заедно в час”.

Всички желаещи да научат повече за програмата могат да се присъединят към организирана информационна среща на тема:

Назначаване на учители, подбрани за участие в НП „Мотивирани учители“. Срещата ще се проведе на 3 юни (четвъртък) от 17:00 до 19:00 ч. в онлайн среда, като за участие е необходима регистрация на следния линк.

За конкретни въпроси директорите могат да се свържат с г-жа Блага Тодорова на електронна поща  [email protected] или на тел:0894468130.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД