Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

Изх. № РУО1-10588/07.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-10235/02.04.2021 г.,  Ви уведомявам, че Националният координатор за изпълнение на Европейската програма за учене през целия живот започна обществена консултация на тема „Уроците от изпълнението на публичните политики в сектора за учене на възрастни през периода 2014-2020 г. – изводи и препоръки“.

Създаден е Форум за обществени консултации – публичните политики в сектора за учене на възрастни. Интерактивният ресурс е публикуван в Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и е свързан с интернет страницата на Националния координатор за учене на възрастни. За лесен достъп до Форума можете да използвате следния линк: https://epale.ec.europa.eu/en/node/170290

Моля да се включите в обществената консултация чрез Форума.

Приложение:

  1. Информация за обществена консултация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД