Национална университетска олимпиада по програмиране ТУ – Варна за ученици от ХI и XII клас

Изх. № РУО1-4153/09.02.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3424/05.02.2024 г. Ви уведомявам, че Техническият университет – Варна организира „Национална университетска олимпиада по програмиране ТУ – Варна за ученици от ХI и XII клас“, която ще се проведе на 31 март 2024 г.

В състезанието могат да участват ученици от ХI и XII клас.

Актуална информация за състезанието може да намерите на: https://shorturl.at/blqtD или https://www1.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/novini/saobshteniya/2632-olimpiada..

Моля информацията за турнира да бъде предоставена на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

Приложение:

  1. Регламент на „Национална университетска олимпиада по програмиране ТУ – Варна за ученици от ХI и XII клас“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД