Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“- гр. Бургас

Изх. № РУО1-33490/11.10.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Бургас, с вх. № РУО1-33346/11.10.2021 г., Ви уведомявам, че РУО – Бургас организира XXVI Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“.

Конференцията e включена в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за 2021/2022 г. на МОН и ще се проведе  в  гр. Бургас на 17.03.2022 г. и 18.03. 2022 г.  с домакин СУ „Епископ Константин Преславски“.

Приложениe:

  1. Методическо указание
  2. Програма
  3. Регистрационна карта

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-

СОФИЯ-ГРАД