Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“- гр. Бургас

Изх. № РУО1-43151/09.12.2022 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на РУО – Бургас, с вх. № РУО1-42961/7.12.2022 г., Ви уведомявам, че РУО – Бургас организира XXVII Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“.

Конференцията e включена в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за 2022/2023 г. на МОН и ще се проведе  в  гр. Бургас на 16.03.2023 г. и 17.03. 2023 г.  с домакин СУ „Епископ Константин Преславски“.

 

Приложениe:

 

  1. Методическо указание
  2. Програма
  3. Регистрационна карта

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                                                                                                                                                           

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД