Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“- гр. Бургас – втора възрастова група -VI – VII клас

Изх. № РУО1-43762/14.12.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на сайта на РУО – София-град с изх. № РУО1-43151/09.12.2022 г. и писмо на РУО – Бургас с вх. № РУО1-43528/13.12.2022 г. Ви уведомявам, че XXVII Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“ ще се проведе  в  гр. Бургас на 16 и 17.03. 2023 г,. с домакин СУ „Епископ Константин Преславски“.

Участниците от втора възрастова група  /VI-VII клас/ подготвят разсъждение по темата от т. 2 на утвърденото Методическо указание от началника на РУО – Бургас.

 

Приложениe:

  1. Методическо указание.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА                                                                                                                                                    

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

 

/съгласно заповед № РД 10-1055/06.12.2022 г.

на министъра на образованието и науката/