Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“ – гр. Бургас

Изх. № РУО1-402/ 08.01.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Бургас, с вх. № РУО1-175/04.01.2024 г., Ви уведомявам, че РУО – Бургас организира XXVIII Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“.

Конференцията e включена в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за 2023/2024 г. на МОН и ще се проведе  в  гр. Бургас на 14.03.2024 г. и 15.03. 2024 г.  с домакин СУ „Епископ Константин Преславски“.

Приложениe:

  1. Методическо указание
  2. Програма
  3. Регистрационна карта

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                                                                                                                                                           

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД