Националният политехнически музей представя музеен каталог „Избрано от колекциите на Национален политехнически музей“

Изх. № РУО1-33318/02.12.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-33191/29.11.2019 г., Ви уведомявам, че на 05.12.2019 г. от 11:00 ч. в Националния политехнически музей ще бъде представен новият музеен каталог „Избрано от колекциите на Национален  политехнически музей“. За ученици и учители входът ще бъде свободен от 11.00 до 12.00 ч.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД